Khóa Học Tin Học Văn Phòng Cho Người Đi Làm

Bùi Văn Hùng
0 Đánh giá 1 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách ...
 • Bạn sẽ sở hữu ...
 • Bạn sẽ có được ...
 • Bạn sẽ trở thành ...

Giới thiệu khóa học

Khóa Học Tin Học Văn Phòng Cho Người đi làm sẽ cung cấp đầy đủ kiến thức cho học viên đủ khả năng đi làm thực tế với nhu cầu của công ty.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Thực hành bài 2.3 Excel 4:36
 • Bài 2: Thực hành Bài 2.4 Excel. 5:48
 • Bài 3: Bài If 14:01
 • Bài 4: Bài tập If lồng If 11:39
 • Bài 5: Bài tập If lồng and Theo dõi nhập xuất hàng 15:26
 • Bài 6: Bài Vlookup. 14:24
 • Bài 4: Excel cơ bản
 • Bài 8: Quản lí và thống kê cửa hàng nội thất 14:07

Thông tin giảng viên

Bùi Văn Hùng
51 Học viên 6 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Khoá Học Tin Học Văn Phòng
Bùi Văn Hùng
(0) 6 Học viên
Miễn phí
200.000 500.000 -60%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 1 giờ 20 phút
Giáo trình: 8 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC