Khoá Học Tin Học Văn Phòng

Bùi Văn Hùng
0 Đánh giá 6 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khi học khoá học các bạn có thể lập công thức Excel.

Giới thiệu khóa học

Khoá Học Tin Học Văn Phòng sẽ hỗ trợ các bạn học tốt về word, Excel cho người đi làm.

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Kẻ Khung 2:07
 • Bài 2: Địa chỉ tuyệt đối. 4:39
 • Bài 3: Hàm Max, Min 1:16
 • Bài 4: Tính cộng trừ nhân chia. 2:08
 • Bài 5: Tính Sum: 1:14
 • Bài 6: Hàm Rank, Round. 3:08
 • Bài 7: Hàm Round. 1:57
 • Bài 8: Hàm If 14:01
 • Bài 9: Hàm Int, Mod
 • Bài 9: Hàm Int, Mod
 • Bài 9: Hàm Int, Mod 1:59
 • Bài 12: Hàm Vlookup 8:00
 • Bài 13: Đề 1
 • Bài 14: Bài tập nhập kho
 • Bài 15: Đề thi ứng dụng công nghệ thông tin
 • Bài 15: Tài liệu Excel cơ bản
 • Bài 16: Tài liệu Excel nâng cao
 • Bài 17: Tài liệu Excel mở rộng
 • Bài 19: Ứng dụng quản lí và chăm sóc khách hàng.
 • Bài 20: Ứng dụng Excel trong quản lí nhân sự
 • Bài 21: Ứng dụng Excel trong quản lí Kho.

Thông tin giảng viên

Bùi Văn Hùng
51 Học viên 6 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Khóa Học Tin Học Văn Phòng Cho Người Đi Làm
Bùi Văn Hùng
(0) 1 Học viên
200.000đ
500.000đ
(-60%)
Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 40 phút
Giáo trình: 21 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC