Khóa Học Dự án Lập Trình Cratch tại Châu Đức Bà Rịa Tphcm

Khóa Học Lập trình Scratch sẽ giúp học sinh biết cách sử dụng câu lệnh, lập trình ra chương trình game.
Bùi Văn Hùng
0 Đánh giá 3 Học viên

Bạn sẽ học được gì

  • Bạn sẽ biết cách lập trình ra một chương trình game bất kỳ.
  • Bạn sẽ sở hữu vô số chương trình game.
  • Bạn sẽ có được kiến thức về lập trình game.
  • Bạn sẽ trở thành chuyên gia lập trình.

Giới thiệu khóa học

KHÓA HỌC DỰ ÁN LẬP TRÌNH SCRATCH 

- Giúp cho con biết lập trình game, một chương trình bất kỳ...

-Giúp con rèn luyện tính kiên trì, tỉ mỉ trong học tập và cuộc sống.

- Giúp phát huy khả năng sáng tạo của học sinh trong khi lập trình phần mềm và chơi game.

-Giúp cho con diễn đạt ý tưởng, suy nghĩ logic, chặt chẽ. Đặc biệt phát triển tư duy lập trình.

-Giúp cho con có thể làm việc nhóm.

- Giúp cho con biết cách chọn lọc, sàn lọc ý tưởng để viết ra được một phần mềm.

Nội dung khóa học

  • Bài 1: Cài đặt Scratch 4:12
  • Bài 2: Các lệnh cơ bản Scratch
  • Bài 3: Dự Án Lập Trình Game Scratch. Mèo bắt chuột. 12:24
  • Bài 4: ứng dụng tạo Game Scratch Cat Fly eat coin

Thông tin giảng viên

Bùi Văn Hùng
51 Học viên 6 Khóa học

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 16 phút
Giáo trình: 4 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC